Κάτι που όλους μας αφορά…

Έπειτα από την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας, η υπουργός Παιδείας εξήγγειλε μια σειρά αυταρχικών μέτρων για την εκπαίδευση, βρίσκοντας εύφορο έδαφος από πολιτικές προηγούμενων κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση, πιστή στις προεκλογικές της δεσμεύσεις προχώρησε ήδη στη κατάργηση του ασύλου μέσα στο καλοκαίρι, περίοδο όπου οι σχολές είναι κλειστές και οι φοιτητικοί σύλλογοι ανενεργοί. Ταυτόχρονα, η επιβολή ανώτατου ορίου σπουδών (ν+2 δηλαδή μέχρι 6 χρόνια) στοχεύει σε περεταίρω εντατικοποίηση της φοιτητικής καθημερινότητας. Όλα αυτά έρχονται να καταλύσουν τα φοιτητικά κεκτημένα. Συνέχεια